Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6015 Uzgodnienia X

VII SA/Wa 1478/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia wydania postanowień z naruszeniem prawa

VIII SA/Wa 552/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

VIII SA/Wa 494/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie M Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VIII SA/Wa 494/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-19

Skarga A. P. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania co do wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata

II OZ 724/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w przedmiocie nieważności uzgodnienia projektu budowlanego

II SAB/Gd 2/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie cofnięcia uzgodnienia projektu budowlanego

II SAB/Gd 6/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nieważności uzgodnienia projektu budowlanego

VIII SA/Wa 553/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie nakazania doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego

II OZ 183/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia [...], zn. [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego

II SAB/Gd 2/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie cofnięcia uzgodnienia projektu budowlanego