Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 557/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta

III SA/Kr 1319/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-23

Wniosek w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy

III SA/Kr 878/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 630/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt. III SA/Kr 878/09

III SA/Kr 92/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-20

Wniosek E. L. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w dniu 20 marca 2017 r. w sprawie ze skargi E. L. na pismo Burmistrza Miasta znak: [...]