Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 127/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawkami tej opłaty

I SA/Bk 127/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-05-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

I SA/Bk 127/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w wysokości maksymalnej stawki w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty