Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 429/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Lu 514/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Lu 450/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SAB/Lu 43/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania Wójta Gminy w przedmiocie usunięcia przystanku autobusowego

III SA/Lu 820/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy