Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 1296/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Lu 231/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Lu 271/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SAB/Sz 158/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na przewlekłość postępowania SKO w S. w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SA/Ke 903/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-30

Skarga [...] na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

III SA/Gd 1101/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rejestracji pojazdu

II SA/Op 531/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-03

Skarga Ł. D. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie skierowania na badania lekarskie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II SO/Gl 13/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie dotyczącej decyzji SKO w K. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu

II SA/Op 545/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kosztów związanych z usunięciem, przechowaniem i oszacowaniem pojazdu

III SA/Łd 1078/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
1   Następne >   +2   +5   +10   53