Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 416/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kat. B

III SA/Kr 245/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-07

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi

III SA/Kr 1713/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi

III SA/Kr 594/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-23

Wniosek w przedmiocie cofnięcia prawa jazdy

III SA/Kr 892/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-10

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SO/Kr 1/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-28

Wniosek A. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie dotyczącej zaskarżenia decyzji SKO mającej za przedmiot odmowę wydania prawa jazdy

III SA/Kr 928/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku zapłaty kosztów związanych z przechowywaniem pojazdu i oszacowaniem wartości pojazdu

III SA/Kr 407/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-08

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

III SA/Kr 742/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-08

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony
1   Następne >   +2   +5   +10   40