Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 1415/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia pisma Pani J. K. z dnia 3

III SA/Kr 859/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-16

Wniosek w przedmiocie likwidacji drogi na odcinku przebiegającym po działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr [...] położonej w S dz.II