Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 680/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/580/2012

II SA/Ke 681/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/581/2012

II SA/Ke 680/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

Wniosek w przedmiocie zmiany przebiegu dróg kategorii gminnej w Kielcach

II SA/Ke 682/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-31

Wniosek w przedmiocie pozbawienia placu kategorii drogi gminnej

II SA/Ke 681/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

Wniosek w przedmiocie pozbawienia ulicy położonej w Kielcach kategorii drogi gminnej

II SA/Ke 682/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/582/2012