Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 531/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w S w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych

III SA/Kr 547/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 883/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-26

Wniosek w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 547/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 444/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

III SA/Kr 883/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych