Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Wniosek A. F. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [...] oraz z dnia [...] nr [...]

II GZ 66/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skarg A. F. na uchwały Rady Miasta L. nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 1072/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały Nr [...] Rady Miasta Limanowa

III SA/Kr 1072/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie ustanowienia na terenie miasta A zakazu używania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych wyłączonych spod koncesjonowania

III SA/Kr 1073/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie zasad usytuowania na terenie miasta A miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

II SA/Bd 705/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu postanowił: oddalić wniosek

III SA/Kr 1073/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały Nr [...] Rady Miasta