Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6041 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, ustalanie liczby punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych X

III SA/Kr 211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Wniosek A. F. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [...] oraz z dnia [...] nr [...]

III SA/Kr 1073/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie zasad usytuowania na terenie miasta A miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 1073/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały Nr [...] Rady Miasta