Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X
  • Symbol 6049 Inne o symbolu podstawowym 604 X

III SA/Kr 1072/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały Nr [...] Rady Miasta Limanowa

III SA/Kr 1072/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie ustanowienia na terenie miasta A zakazu używania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych wyłączonych spod koncesjonowania