Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 1270/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OZ 224/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-07

Skarga w wysokości 100 zł. Pismem skarżąca złożyła zażalenie na powyższe zarządzenie, podnosząc, iż jej sytuacja materialna wyklucza możliwość zapłaty wpisu wynoszącego 100 zł. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zażalenie na uwzględnienie. W niniejszej sprawie WSA w Warszawie prawidłowo określił wysokość wpisu od skargi, która stosownie do przepisu § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 200...

II OZ 324/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego [...] w przedmiocie zameldowania

II OZ 473/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr [...] w przedmiocie zameldowania

II OZ 551/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania

II OZ 1125/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1144/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 630/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 438/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy Kuryłówka , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 475/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr SOM.V.5110-326/02 w przedmiocie odmowy zameldowania
1   Następne >   3