Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Lu 537/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

III SA/Lu 325/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 509/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 446/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 326/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 475/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego