Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Sz 892/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 636/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych

II SA/Bd 738/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania aktu urodzenia postanowił:

II SA/Bd 736/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania aktu zgonu postanowił:

IV SA/Wa 2401/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bd 735/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania aktu zgonu postanowił:

IV SA/Po 345/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Wr 359/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-27

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SA/Wa 2402/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   3