Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Kr 931/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-18

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

III SA/Kr 931/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO z 30 kwietnia 2013 r. [...] w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa naturalnego bez wymaganej prawem koncesji

III SA/Kr 882/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-25

Wniosek w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania zmiany koncesji

III SA/Kr 882/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania zmiany koncesji

III SA/Kr 882/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-24

Skarga H. C. i A. C. na postanowienie SKO w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania koncesji

III SA/Kr 594/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania