Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Go 439/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A.A. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

II SA/Bd 235/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości postanowił: odmówić zmiany postanowienia Referendarza sądowego WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 235/1

II SA/Bd 234/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości postanowił: odmówić zmiany postanowienia Referendarza sądowego WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 234/1

II SA/Po 950/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-27

Skarga M. H. oraz S. H. na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 338/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. B. na Gminę Grodków w przedmiocie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej

II SA/Ol 20/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości na skutek sprzeciwu G. L. i J. G. od postanowień Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 20/18

II SA/Ke 480/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ke 470/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Rz 1048/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-19

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 481/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2