Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 1671/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od opłat i wydatków w całości oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 767/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania

II SA/Kr 1672/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od opłat i wydatków w całości oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 490/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Kr 17/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Kr 1183/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kraków

II SA/Kr 1184/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

II SA/Kr 1395/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-28

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 432/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Kr 1278/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-25

Wniosek J. i I.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie skargi na decyzję SKO w N. nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   13