Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 745/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

II SA/Gd 52/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego gminy

II SA/Gd 745/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

II SA/Gd 529/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie działalności Wójta Gminy

II SA/Gd 51/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie gminnej jednostki organizacyjnej w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym

II SA/Gd 746/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

II SA/Gd 745/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

II SA/Gd 746/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

II SA/Gd 636/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne