Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 145/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

Skarga Stowarzyszenia [...] z siedzibą w P. na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

II SA/Gd 122/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawienia lub najmu

II SA/Gd 21/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność organu w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

II SA/Rz 414/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-21

Skarga wyżej wymienionej na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości

I OZ 343/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 9 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 352/14 o odrzuceniu sprzeciwu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z [...] marca 2014 r. NR [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Go 735/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

I SA/Wa 2065/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie należytego wykonywania zadań dotyczących poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

II SA/Wr 352/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Bk 522/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi

II SA/Go 556/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-01

Wniosek w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   13