Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 834/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

II SA/Ol 1164/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy '[...]' zbywanych na rzecz najemców