Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

VIII SA/Wa 53/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 260/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Wa 751/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 254/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr rep. [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie dotyczącej odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz wypłaty odszkodowa...

II SA/Gd 673/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnej

II SAB/Bk 16/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie płacenia składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

II OZ 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 504/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 297/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Rz 702/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem pierwszej udzielonej Z.S., w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie,
1   Następne >   +2   +5   +10   100