Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Ol 54/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-03

Wniosek M.W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza '[...]' w rozpoznaniu wniosku o dokonanie podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do części nieruchomości

II SA/Kr 986/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego

IV SAB/Wa 402/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SA/Wr 800/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na granicy działki

II SA/Kr 653/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do udrożnienia rowu i do zlikwidowania przeszkody w odpływie wody

II SA/Kr 818/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za usługi wodne

II SA/Gl 656/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie przywrócenie stosunków wodnych na gruncie w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

IV SA/Wa 3364/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Lu 715/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania wykonania odwodnienia liniowego