Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Łd 147/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie rozpoznania wniosków w sprawie legalności budowy

II SA/Gl 377/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nadsypania terenu w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II OZ 55/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

II SAB/Kr 144/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

II SAB/Łd 147/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie rozpoznania wniosków w sprawie wyjaśnienia legalności budowy

II SAB/Ke 79/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-12-15

Wniosek H.K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego