Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X

II SA/Kr 727/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Wniosek w przedmiocie przywrócenia rowu do stanu pierwotnego

II SA/Kr 353/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku