Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Kr 780/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów

II SA/Wr 753/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Wr 707/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 753/13

II SO/Gd 15/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Gminy w przedmiocie nieprzekazania skargi dotyczącej zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

II SA/Wr 707/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Gl 932/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia wójta gminy do ustalenia ceny wykonania przyłączy wodnokanalizacyjnych na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II SA/Gl 932/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia ceny wykonania przyłączy wodnokanalizacyjnych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II SA/Gd 881/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzania ścieków