Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 811/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za lipiec 2010 r.

I SA/Lu 518/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku od gier za luty 2011 r.

I SA/Lu 506/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku od gier za luty 2010 r.

I SA/Lu 465/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I SA/Lu 474/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I SA/Lu 479/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I SA/Lu 302/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie z kosztów sądowych

I SO/Lu 4/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Lu 822/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2011 r.

I SA/Lu 808/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za kwiecień 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   7