Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 787/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

I SO/Gl 7/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 481/15

I SA/Gl 603/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-19

Skarga I. S. i W. Sztwiertni na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Gd 706/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 rok

I SA/Lu 453/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-20

Skarga E. K. - D. i E. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutów do opisu i szacowania wartości nieruchomości

III SA/Wa 1376/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010 r. i 2011 r.

III SA/Gl 189/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej

III SA/Wa 1209/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.

I SA/Gd 268/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowej

I SA/Gd 840/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2018 rok
1   Następne >   +2   +5   +10   50