Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 1304/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za czerwiec 2012 r.

I SA/Kr 1305/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2012 r.

I SA/Kr 1365/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2004 roku

I SA/Kr 72/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-20

Skarga C. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiąc październik 2005 r.

III SA/Kr 684/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-22

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2004r.

III SA/Kr 616/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-27

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2003 roku

I SA/Kr 1363/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2004 roku

III SA/Kr 791/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-21

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc wrzesień 2002 r.

I SA/Kr 409/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2003r.

III SA/Kr 787/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-05

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2002r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100