Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 272/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie skargi na działalność wójta

I SA/Go 327/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-16

Skarga A.K. i J.K. na uchwałę Zgromadzenia Związku [...] w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy obojgu skarżącym.

II FZ 900/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Rada Miasta G. nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Sz 114/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat pobranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych

I SA/Lu 431/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Sz 603/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-08-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Nr XI/60/11 Rady Gminy Bierzwnik w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Bierzwnik

II FZ 1221/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Rady Gminy M. nr [...] w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych