Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SO/Gd 4/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

I SO/Gd 4/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

I SA/Gd 1477/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-03-29

Skarga na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi