Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 829/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie określenia stawek podatku od nieruchomości