Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SO/Wr 7/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku D. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.

I OZ 65/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia granicy nieruchomości

II SA/Sz 1356/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na Starostę w przedmiocie anulowania operatu i mapy

I OZ 84/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na bezczynność Burmistrza T.

I OZ 35/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi W. i F. Ł. na działalność Starosty W. w zakresie geodezji i kartografii

III SAB/Kr 34/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek J. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P

II SA/Wr 578/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Wr 165/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków

III SO/Wr 1/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego , sygn. akt III SO/Wr 1/09,

III SO/Wr 3/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.
1   Następne >   +2   +5   +10   100