Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Po 9/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wykreślenia z operatu ewidencji gruntów i budynków

VIII SA/Wa 39/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odrzucenia zarzutów do ewidencji gruntów i budynków

III SA/Kr 688/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Wniosek M. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na modernizację ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 498/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej

III SA/Kr 896/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-24

Wniosek w przedmiocie odmowy aktualizacji danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

IV SO/Wa 33/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i przed wszczęciem postępowania w sprawie dotyczącej postanowienia Głównego Geodety Kraju w przedmiocie sprostowania treści decyzji

IV SA/Wa 3105/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SAB/Lu 168/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Kr 179/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-28

Wniosek w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 38/15

II SA/Rz 706/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie z jej skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   2