Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 1243/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 49/12

II SAB/Wr 37/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we W. z dnia 29 listopada 2012, sygn. akt II SAB/Wr 49/12,