Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1609/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Lu 596/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia

II OZ 30/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-30

Skarga na decyzję SKO w Pile w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 893/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Skarga Z. Z. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Wr 655/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 162/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

IV SA/Wa 1570/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za bezprzedmiotowe

II SA/Gd 630/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usunięcia odpadów

II SA/Kr 1239/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi kasacyjnej J.K. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO oku Nr: [...] w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością

IV SA/Wa 663/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   +5   +10   100