Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 685/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie usunięcia odpadów

IV SA/Wa 1554/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

II SA/Wr 471/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego do skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

IV SA/Wa 2636/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia kary pieniężnej

II SA/Bk 464/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Gl 197/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie odszkodowania za usunięcie drzewa w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

II SA/Po 331/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Po 331/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Go 445/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-19

Skarga R.S. na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

VIII SA/Wa 458/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2