Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 1239/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi kasacyjnej J.K. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO oku Nr: [...] w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością

II SAB/Kr 41/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w zakresie bezprawnie pobieranych pieniędzy za czyszczenie szamba

II SA/Kr 863/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-27

Wniosek w przedmiocie przedłużenia terminu ważności decyzji

II SA/Kr 968/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SO/Kr 17/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-13

Wniosek M.B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

II SA/Kr 423/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 968/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę rady Gminy Michałowice w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Kr 870/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-20

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa

II SA/Kr 842/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przedłużenia decyzji

II SAB/Kr 94/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek K. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
1   Następne >   +2   +5   +10   29