Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 257/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Kr 869/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-12

Wniosek w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

II SA/Bk 257/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SAB/Op 49/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-30

Skarga W. G. na bezczynność Gminy Dąbrowa w przedmiocie odebrania prawa wynikającego z uchwały gminy wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Kr 869/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-30

Wniosek w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

II SA/Sz 647/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę nr XVII/190/2013 Rady Gminy Kozielice w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

II SA/Ke 650/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-15

Wniosek w przedmiocie wyboru i ustalenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych

II SA/Bk 257/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Kr 869/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

II SA/Ke 650/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-23

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Piekoszowie w sprawie wyboru i ustalenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych
1   Następne >   2