Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 411/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gietrzwałd , Nr XXXII/328/2009 w przedmiocie przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II OZ 1099/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Orla , nr XIII/109/08 w przedmiocie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli ni...