Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 750/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich

II SA/Wa 1221/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego na rok [...]

II SAB/Wa 488/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] po wyroku NSA , sygn. akt I OSK 593/17

II SA/Wa 1568/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego

I OZ 790/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. P. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1354/16

III SA/Łd 913/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Politechniki [...] z [...] znak [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję '[...]' Odwoławczej Komisji Stypendialnej '[...]' w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Wa 481/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów

II SA/Wa 910/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-12

Skarga G. L. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie stypendium doktoranckiego

II SA/Po 823/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-25

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów
1   Następne >   2