Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 190/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki Opolskiej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych studentów

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-27

Wniosek w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Op 269/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. B. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy Strzelce Opolskie w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu ucznia do szkoły

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Op 93/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-08

Skarga M. M. na decyzję Rektora Politechniki Opolskiej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-15

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-09

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 157/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-29

Skarga M. C. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Opolskiego w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Op 167/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
1   Następne >   2