Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 155/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, w kwestii wniosku o przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy

IV SA/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Po 465/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-04

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

IV SA/Wr 13/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowywania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr [...] i w Przedszkolu Miejskim nr [...] oraz Żłobku Miejskim z [...]

IV SA/Gl 534/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. Ś. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, w kwestii wniosku o przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy

I OZ 322/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. , Nr (...) w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Wa 486/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy [...] w przedmiocie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zamiaru likwidacji szkoły oraz zmiany obwodu szkoły

II SA/Ol 1365/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-22

Wniosek X o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg X i Y na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' w sprawie '[...]'

II SA/Ol 1367/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-22

Wniosek X o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg X i Y na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' w sprawie '[...]'
1   Następne >   +2   6