Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1365/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-22

Wniosek X o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg X i Y na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' w sprawie '[...]'

II SA/Ol 1367/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-22

Wniosek X o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg X i Y na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' w sprawie '[...]'

II SA/Ol 1365/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-19

Wniosek Y o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg X i Y na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' w sprawie '[...]'

II SA/Ol 1367/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-19

Wniosek Y o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg X i Y na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' w sprawie '[...]'

II SA/Ol 1366/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-22

Wniosek X o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg X i Y na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' w sprawie '[...]'

II SA/Ol 1366/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-19

Wniosek Y o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg X i Y na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' w sprawie '[...]'