Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Po 1059/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Po 310/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Łd 783/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

VIII SA/Wa 804/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Gl 216/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwestii sprzeciwu skarżącego od postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Gliwicach o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Kr 363/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-05

Skarga B. S., M. S. i A. L. na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gl 490/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

II SA/Rz 801/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w [.] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy terenu

II SO/Lu 28/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., Nr [...]

II SA/Gd 212/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4