Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 2280/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1319/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 319/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wniesienia pod obrady Rady Gminy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 996/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Daleszyce , Nr XV/97/07 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce

IV SA/Wa 1507/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 159/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Gminy Postomino Nr XXIII/235/08 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino

II SA/Sz 153/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Nr [...] Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...]

IV SO/Wa 1/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 924/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SAB/Kr 123/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S.
1   Następne >   +2   +5   +10   26