Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 1233/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 883/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S.

II SA/Łd 882/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców

II SA/Łd 886/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy S.

II SA/Gl 1528/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mykanów w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gd 12/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 11/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 13/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 87/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi oraz I. P. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 87/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi oraz W. P. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   6