Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Wr 336/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 665/12

II SA/Gd 811/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi F. B. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania dotyczącego usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwaleniem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 611/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

II SA/Lu 1014/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 1140/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zławieś Wielka w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 810/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 811/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wezwania dotyczącego usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwaleniem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 1060/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wolinie w przedmiocie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

II SA/Wr 336/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-17

Skarga na niewykonanie wyroku WSA we W. z dnia ...

II SA/Gd 810/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2