Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 996/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Daleszyce , Nr XV/97/07 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce

II OZ 645/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1126/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1051/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniew Nr XVII/117/01 w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew

II OZ 894/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Gminy W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1321/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1350/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bliżynie nr XVI/147/04 w przedmiocie prowadzenia przez Wójta Gminy Bliżyn postępowania w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 691/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OZ 638/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pruszcz Gdański , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 751/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-20

Skarga A.M. i innych na uchwałę Rady Gminy Wejherowo w przedmiocie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4