Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 811/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi F. B. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania dotyczącego usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwaleniem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 553/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 762/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 810/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 811/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wezwania dotyczącego usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwaleniem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 12/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 11/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 13/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 810/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 551/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-27

Skarga F. B. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   5